GDS gerontološko društvo slovenije              ŽE OD LETA 1969
 
 
Gerontološko društvo Slovenije
Linhartova 13
1000 Ljubljana
 
Tel.: 01 422 33 70
Faks: 01 422 33 73
GSM: 064 230 888
 
E-pošta: info@gds.si
Splet: www.gds.si
   


Ljudem ne pomaga, kar naredimo za njih, če to lahko naredijo sami.

Abraham Lincoln

 

 
Smo društvo z dolgoletno tradicijo, korenine segajo v leto 1969. 
V naših vrstah povezujemo generacije...
 
 
 

 

********************************************************************************************************

Spoštovane članice in člani ter obiskovalci spletne strani Gerontološkega društva Slovenije!


Sodoben čas zaznamuje hiter tempo razvoja in spremenjen način življenja, ki nudi izzive in priložnosti za medgeneracijsko sožitje in za izboljšanje kvalitete življenja starejših. V družbi in strokovni javnosti v ospredje vstopajo vprašanja enakopravnega obravnavanja seniorjev, vključevanje seniorjev v vse pore družbenega in poslovnega življenja, pa tudi skrbi za stare ljudi. Vstopamo na polje gerontologije in geriatrije, ki v društvu delujeta kot povezovalni strokovni disciplini.

Kakovost življenja starih ljudi bo lahko boljša le v tistih družbenih sredinah, v katerih so dostopne finančne, institucionalne, izveninstitucionalne, profesionalne in prostovoljske oblike pomoči, ne glede na to ali so urejene na nacionalni ali organizirane na lokalni ravni. Gerontološko društvo Slovenije (v nadaljevanju: GDS) mora pri tem delovati povezovalno in mrežiti nacionalna, regionalna in lokalna prizadevanja za izboljšanje kvalitete starih ljudi v Sloveniji. V tem vidimo ključni prispevek društva, ki je s svojo 45-letno tradicijo že pustilo pečat uspešnega in prodornega društva v Sloveniji.
 
To je popotnica za uspešen razvoj in pozicioniranje društva na področju skrbi za stare. GDS je bilo, je in ostaja vodilno društvo, ki mu s skupnimi močmi lahko damo nov zagon in polet uspešnega delovanja tudi v prihodnje. Delo in razvoj GDS mora še naprej temeljiti na visoki stopnji sodelovanja in medsebojnega spoštovanja.

Predsednik 
dr. Nikolaj Lipič

*********************************************************************************************************
Spoštovane članice in člani ter ostali gosti!

Gerentološko društvo Slovenije vabi vse članice in člane na 28. redno letno skupščino, ki bo 22. 3. 2016, ob 11.00 uri, v dvorani Krka, na Dunajski cesti, v Ljubljani (program vam je na voljo v rubriki ORGANI).

*********************************************************************************************************


Spoštovani člani in obiskovalci naše spletne strani!
 
V ponedeljek, 21. 12. 2015 je Gerontološko društvo Slovenije organiziralo okroglo mizo z naslovom ˝Spregovorimo o nasilju nad starejšimi˝. Spregovorili smo o oblikah nasilja nad starejšimi, si pogledali primere dobre prakse ter na kakšen način lahko ukrepata policija ter center za socialno delo in kje so možnosti za izboljšavo.

Vsem udeleženim se ponovno zahvaljujemo za sodelovanje!

        

********************************************************************************************************

Spoštovani člani in obiskovalci naše spletne strani!
 

Na spodnji povezavi objavljamo sklepe strokovnega srečanja, ki ga je organiziralo Gerontološko društvo Slovenije, v okviru Socialne sekcije, s sodelovanjem z Aktivom socialnih delavcev pri Skupnosti socialnih zavodov Slovenije »Socialna oskrba na domu: Izziv za koordinirano dolgotrajno oskrbo«, ki je potekal 17. 11. 2015, v Ljubljani.

SKLEPI

********************************************************************************************************

MESEČNE NOVIČKE ZA MESEC NOVEMBER
********************************************************************************************************
Spoštovani člani in obiskovalci naše spletne strani!

V torek, 24. 11. 2015, smo v sodelovanju z Medgeneracijskim centrom Bistrica in Spominčico organizirali predavanje z naslovom ˝Demenca - izziv prihodnosti˝, ki ga je vodil g. David Krivec (Spominčica) ter tematsko delavnico z naslovom ˝Vaje za vadbo spomina in zbranosti˝, ki jo je vodila naša strokovna sodelavka, Teja Kozel.
 
Vsem sodelujočim se lepo zahvaljujemo, vas pa vabimo, da si ogledate nekaj fotografij z dogodka!

         

 

 


Smo člani Mednarodnega združenja za gerontologijo in geriatrijo I.A.G.G. 

IAGG-ER Dublin 2015
Novice IAGG APRIL 2014
Novice IAGG
 MAJ 2013
 

 
  © Gerontološko društvo Slovenije 2013-2014.
Spletna izvedba e.orbit  
 

Gerontološko društvo Slovenije deluje na področju gerontologije, vede, ki se ukvarja s starostjo in staranjem. Povezovanje, sprejemanje starosti, spremljanje pravic in medgeneracijsko sodelovanje so štiri temeljne usmeritve v delovanju društva in njegovem umeščanju v strokovnem prostoru doma in v tujini.

Keywords: ključne besede:

gerontološko društvo, gerontologija, starost, medgeneracijsko sodelovanje

Gerontološko društvo Slovenije deluje na področju gerontologije, vede, ki se ukvarja s starostjo in staranjem. Povezovanje, sprejemanje starosti, spremljanje pravic in medgeneracijsko sodelovanje so štiri temeljne usmeritve v delovanju društva in njegovem umeščanju v strokovnem prostoru doma in v tujini.

GDS, gerontologija, starost, staranje, stari, društvo, gerontološko društvo