Prostovoljsko delo: Telefonsko svetovanje starejšim glede na strokovno področje

Delo poteka v sklopu svetovalne pisarne Gerontološkega društva Slovenije, kjer starejšim nudimo odgovore na vprašanja glede uveljavljanja njihovih pravic, dostopa do zdravstvene obravnave itd. Starejšim in njihovim družinskim članom nudimo splošne informacije o temah, ki jih zanimajo – npr. kako urediti dodatek za pomoč in postrežbo, kako si zagotoviti dostop do medicinsko tehničnih pripomočkov v domačem okolju, kako s prilagoditvami bivalnega prostora poskrbeti za večjo samostojnost pri vsakdanjih opravilih… Zaradi epidemioloških razmer svetovanje trenutno poteka prek telefona. Iščemo prostovoljce, ki bi pod vodstvom strokovne službe društva izvajali telefonsko svetovanje na svojem strokovnem področju (zlasti: pravo, socialno delo, zdravstvene smeri – zdravstvena nega, fizioterapija, delovna terapija). Delo je primerno tudi za študente višjih letnikov, absolvente in študente druge stopnje. Delo poteka v prijetnem okolju in prostovoljcem omogoča strokovni razvoj ter možnost vključevanja tudi v druge aktivnosti društva glede na interese posameznika (pomoč pri izvedbi delavnic, organizaciji strokovnih in znanstvenih posvetov, sodelovanje na stojnicah…). Prostovoljcem izdamo potrdilo o opravljenih prostovoljskih urah, kjer je opredeljene tudi kompetence, ki so jih s svojim delom pridobili in razvijali.

Za več informacij smo na voljo vsak delovni dan med 9. in 13. uro (telefon) ali na e-naslovu info@gds.si.


Področja dela : Ranljive skupine, Starejši


Oblika dela : Informiranje, Svetovanje (telefonsko, osebno)


Pričakovane izkušnje :

Delo zahteva odlične komunikacijske veščine ter empatičnost, prijaznost, strpnost, čustveno stabilnost, veselje do dela z ranljivimi skupinami ljudi. Prostovoljci pridobijo izkušnje dela s starejšimi, boljše razumevanje težav in ovir, s katerimi se starejši soočajo v vsakdanjem življenju in pri uveljavljanju pravic, ki izhajajo iz različnih sistemov.


Trajanje dela : Po dogovoru (zaželeno dolgoročno sodelovanje)


Št. ur na teden : 2


Kontakt : Petra Polanič, strokovna služba GDS   |  T: 064 279 221   |  E: info@gds.si