Sodelovanje

Članstvo

Vabimo vas da se pridružite našemu društvu in se aktivno vključite v delovanje društva, povežete s strokovnjaki različnih disciplin in si skupaj z nami prizadevate za boljšo starost.

Pristopnica je dosegljiva na povezavi.

Letna članarina
Zaposleni 25,00€
Upokojeni 15,00€
Študenti, brezposelni brezplačno

Študijska praksa

Društvo je učna baza Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani, Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani, Alma Mater Europaea – smer Socialna gerontologija in Gea College – Center višjih šol – smer Organizator socialne mreže. K sodelovanju so vabljeni tudi ostali študenti in učitelji socialnih in zdravstvenih smeri, ki delujejo na področju dela s starejšimi ali jih ta problematika zanima (npr. z vidika informatike, oblikovanja, lingvistike…).

Študente opolnomočimo s slednjimi znanji:

 • 1. Uporaba socialno-delavskih spretnosti in znanj:
  – sposobnosti uporabe relevantnih teoretičnih znanj v aktualni praktični situaciji;
  – razumevanje širšega osebnega in socialnega konteksta uporabnikov;
  – zmožnost empatije, vživljanja v svet in občutke uporabnika;
  – spretnost izpeljave pogovora/intervjuja z uporabniki;
  – spretnost pri skupinskem delu in pri delu v skupnosti;
  – seznanitev z življenjskim kontekstom starejših: družbeno determinirane vloge, delovanja, izzivov in problemov, zagotavljanja sistemov oskrbe.
 • 2. Poklicna vloga:
  – razumevanje, spoštovanje in uporaba načela zaupnosti podatkov;
  – razumevanje etike in vrednot v socialnem delu;
  – kritična refleksija lastnega dela;
  – občutljivost za spolne, etnične in ekonomske razlike oz. potrebe uporabnikov in uporabnic.
 • 3. Delovanje in organizacija učne baze:
  – razumevanje ustrezne zakonodaje, ki je podlaga za delovanje učne baze, virov financiranja, status (vladni/nevladni sektor);
  – razumevanje procesov družbenih sprememb, ki zadevajo področje; itd.
 • 4. Samoiniciativnost pri učenju in izpopolnjevanju znanja:
  – aktivno sodelovanje pri vsebinskih debatah;
  – iskanje informacij pri svetovalki/cu na praksi;
  – iskanje informacij pri drugih zaposlenih in drugih virih;
  – iskanje in uporaba ustrezne literature;
  – iskanje pomoči in podpore zase.
 • 5. Delovne navade (točnost, natančnost, odgovornost, iniciativnost, samostojnost, sposobnost poiskati pomoč svetovalke/ca, fleksibilnost, sodelovanje v timu itd.).
 • 6. Prepoznavanje potencialov in šibkih strani – v čem so se študenti še posebej izkazali, kaj jim gre dobro od rok… na kaj naj bodo bolj pozorni, kaj naj bolje spoznajo, vadijo, v čem naj se bolj izurijo.