Statut

Čistopis statuta

Izvršilni odbor je dne 3. septembra 2013 potrdil čistopis društvenega statuta.

Povezava do statuta

Pravice in dolžnosti članov po društvenem statutu:

  • da se tvorno vključijo v eno izmed sekcij društva;
  • da sodelujejo in soodločajo o delu društva in njegovih organov;
  • da so obveščeni o delu društva;
  • da po svojih zmožnostih prispevajo k izvajanju nalog društva;
  • da izvršujejo sprejete naloge in sklepe društva;
  • da ravnajo v skladu s tem statutom in drugimi akti društva;
  • da skrbijo za ugled društva in uresničevanje njegovih ciljev.