Vrednote, vizija in poslanstvo

Vrednote

  • povezovanje in sodelovanje
  • razumevanje procesa staranja in sprejemanje starosti
  • zagotavljanje pravic in socialne vključenosti
  • medgeneracijsko sožitje
  • vseživljenjsko učenje

Vizija

Gerontološko društvo Slovenije bo najpomembnejše stičišče gerontološkega znanja, usmerjenega v kakovost življenja v starosti.

Poslanstvo

Poslanstvo Gerontološkega društva Slovenije je na osnovi povezovanja znanja različnih strok in znanosti prispevati k boljšemu poznavanju procesa staranja in razumevanja starosti, zlasti v tretjem življenjskem obdobju, osveščenosti o pravicah v starosti, povečanju medgeneracijskega povezovanja in učinkov medgeneracijskega sožitja, odpravljanju predsodkov in stereotipov o starosti v družbi, krepitvi pomena vseživljenjskega učenja v vseh obdobjih življenja in izboljševanju kakovosti življenja v starosti.