Organi

Vodstvo

avatar

Amir Crnojević

predsednik

avatar

dr. Marija Milavec Kapun

podpredsednica

Strokovna služba

avatar

Petra Boh

samostojna strokovna delavka

dipl. del. ter.

Zdravstvena sekcija

avatar

doc. dr. Miroljub Jakovljević

vodja Zdravstvene sekcije

avatar

dr. Marija Milavec Kapun

podpredsednica

avatar

Petra Boh

samostojna strokovna delavka

dipl. del. ter.

Socialna sekcija

avatar

Benjamin Penič

vodja Socialne sekcije

avatar

izr. prof. dr. Jana Mali

avatar

Ana Petrič

Sekcija vitalna dolgoživost

avatar

zasl. prof. dr. Branka Javornik

vodja sekcije Vitalna dolgoživost

Sekcija mladi za starejše

avatar

Eva Križnar

vodja Sekcije Mladi za starejše

avatar

Mateja Mlinarič

avatar

Zarja Govedič

avatar

Eli Miklavčič

Sekcija seniork

avatar

Anja Žitnik

vodja Sekcije seniorjev

avatar

Marinka Gaberšek

avatar

Darja Cibic

Izvršilni odbor

avatar

Amir Crnojević

predsednik

avatar

dr. Marija Milavec Kapun

podpredsednica

avatar

prof. dr. Vojko Strojnik

predsednik strokovnega sveta

avatar

Vilko Kolbl

predsednik nadzornega odbora

avatar

doc. dr. Nikolaj Lipič

predsednik častnega razsodišča

avatar

Benjamin Penič

vodja Socialne sekcije

avatar

doc. dr. Miroljub Jakovljević

vodja Zdravstvene sekcije

avatar

zasl. prof. dr. Branka Javornik

vodja sekcije Vitalna dolgoživost

avatar

Anja Žitnik

vodja Sekcije seniorjev

avatar

Eva Križnar

vodja Sekcije Mladi za starejše

Nadzorni odbor

avatar

Vilko Kolbl

predsednik nadzornega odbora

avatar

doc. dr. Peter Seljak

avatar

Meta Mencej, dr. med.

Strokovni svet

avatar

prof. dr. Vojko Strojnik

predsednik strokovnega sveta

avatar

dr. Božidar Voljč, dr. med.

avatar

zasl. prof. ddr. Marija Ovsenik

Častno razsodišče

avatar

doc. dr. Nikolaj Lipič

predsednik častnega razsodišča

avatar

doc. dr. Barbara Grintal

avatar

Silva Bizjak