17. oktober je za mednarodni dan boja proti revščini razglasila Generalna skupščina Združenih narodov leta 1992. Od takrat opozarja vsako leto na ta dan na problem revščine v svetu in spodbuja aktivnosti, ki bi revščino lahko zmanjšale. Kaj sploh je revščina? Kako primerjamo različno razvite države med seboj?

Statistični uradi držav članic EU merijo t. i. relativno revščino; to pomeni, da ugotavljajo, koliko ljudi je revnih v primerjavi z drugimi. Predpostavljajo, da so relativno revni tisti, ki si zaradi nizkega dohodka ne morejo privoščiti takega načina življenja, kakršen je običajen za družbo, v kateri živijo.

V Sloveniji se revščina kljub dodatkom ter izredni in redni uskladitvi pokojnin med starejšimi ljudmi ne zmanjšuje. Skrb zbujajoče je število starejših žensk, ki živijo pod pragom revščine. Po podatkih iz raziskave Življenjski pogoji (SILC) je z dohodkom, nižjim od praga revščine, živelo približno 254.000 prebivalcev oziroma okoli 11.000 več kot leto prej. Med njimi je bilo približno 97.000 upokojencev.

Prag revščine je po zadnjih podatkih 739 evrov. Pri tem pa vsak dan občutno rastejo cene živil in storitev, kar je zaskrbljujoče in mnoge starejše ljudi spravlja v dodatne stiske.