doc. dr. Nikolaj Lipič

predsednik častnega razsodišča