Evropski dan medgeneracijske solidarnosti praznujemo vsako leto 29. aprila, da bi poudarili pomen sodelovanja med različnimi generacijami in ozaveščali o izzivih ter priložnostih, s katerimi se soočajo ljudje v različnih življenjskih obdobjih. Letos mineva že šestnajsto leto od mednarodne konference Medgeneracijska solidarnost za družbe sožitja in socialne povezanosti, ki je bila leta 2008 organizirana na Brdu pri Kranju. Na konferenci je Slovenija skupaj z več nevladnimi organizacijami podala predlog, da se 29. april obeleži kot evropski dan medgeneracijske solidarnosti. Predlog je bil nato tudi sprejet. Tako nam je lahko ta dan dobro izhodišče, da se kot družba zamislimo o medgeneracijski solidarnosti in zakaj je le ta tako pomembna.

Medgeneracijska solidarnost je temeljna vrednota, ki gradi mostove med generacijami in spodbuja skupno dobro.

V sodobnem svetu, ki se hitro spreminja, so izzivi, s katerimi se soočajo posamezniki in družine, raznoliki. Starejši se pogosto soočajo s socialno izključenostjo, osamljenostjo in zdravstvenimi težavami, medtem ko mlajše generacije morda doživljajo visoko brezposelnost, težave pri stanovanjskih vprašanjih ali visoke stroške izobraževanja. Medgeneracijska solidarnost je ključnega pomena pri obravnavanju teh izzivov, saj omogoča delitev izkušenj, znanja in virov med generacijami.

Pomen sega preko posameznih družin in skupnosti.

Na ravni držav in celotne Evropske unije je to ključno za oblikovanje politik, ki podpirajo vse generacije. Na primer, zagotavljanje kakovostnega izobraževanja in zdravstvenih storitev za mlade omogoča, da se razvijejo v produktivne člane družbe, medtem ko podpora starejšim pri dostopu do primernega zdravstvenega varstva in socialnih storitev omogoča, da lahko živijo dostojno življenje v starosti.

Poleg tega medgeneracijska solidarnost prispeva k bogatenju družbene raznolikosti in krepi vezi med ljudmi. Mlajše generacije lahko od starejših pridobijo dragocene življenjske lekcije, modrost in perspektive, medtem ko lahko starejši od mlajših prejmejo praktično pomoč, spodbudo in sveža stališča. Te izmenjave krepijo socialno kohezijo in ustvarjajo bolj inkluzivno družbo, kjer se vsak posameznik počuti cenjenega in vključenega.

Poleg tega je ključnega pomena tudi za zagotavljanje trajnostnega razvoja in varstva okolja. Sodelovanje med generacijami omogoča prenos znanja in spretnosti v zvezi z varovanjem narave ter spodbuja odgovorno ravnanje z viri za prihodnje generacije.

Vendar pa medgeneracijska solidarnost ni samoumevna. Za njeno krepitev je potrebno nenehno delo na različnih področjih, vključno z izobraževanjem, socialno politiko, zdravstvenim varstvom in krepitvijo družbenih vezi. Pomembno je tudi spodbujati dialog med generacijami ter ustvarjati priložnosti za skupno delovanje in sodelovanje.

Tako nas evropski dan medgeneracijske solidarnostni opomni, da je solidarnost med generacijami temeljna vrednota, ki nas povezuje in krepi našo družbo. Zato je pomembno, da se zavedamo njenega pomena in si prizadevamo za njeno krepitev v vsakdanjem življenju ter na ravni politike in družbe kot celote.