V Gerontološkem društvu Slovenije smo ob podpori Mestne občine Ljubljana izdali strokovno monografijo z naslovom Dolgotrajna oskrba v Mestni občini Ljubljana – izhodišča za implementacijo novega zakona, katere namen je predstaviti primere dobrih praks v Mestni občini Ljubljana in širše, razmišljanja in predloge različnih deležnikov in možnosti za nadgradnjo sistema, da bo tak, ki bo naslovil ključne potrebe, ki jih ljudje v okviru dolgotrajne oskrbe potrebujejo.

Upamo, da bodo strokovno monografijo proučili tudi na pristojnih ministrstvih ter prepoznali nekatera ključna izhodišča za dopolnitev področnega zakona. Kakovosten sistem dolgotrajne oskrbe mora v ospredje postaviti človeka, podpreti njegovo dostojanstvo, sodelovanje in opolnomočenje in imeti za cilj izboljšanje kakovosti življenja starejših ljudi, potrebnih oskrbe in podpore, saj imajo tudi starejši ljudje, tako kot vsaka druga starostna skupina, pravico do dostojanstvenega staranja in spoštovanja kot polnopravni člani naše družbe.

Monografijo si lahko preberete na povezavi.