Program Svetovanje starejšim ljudem o starostnem varstvu in problematikah v starosti, ki
ga sofinancira FIHO, v novembru širimo z novima področjema svetovanja – prava in psihosocialnega
svetovanja.

Alenka Čokl, univerzitetna diplomirana pravnica, je svojo izobrazbo nadgradila z izobraževanjem iz
transakcijske analize in mediacije (pridobljen ima certifikat svetovalke transakcjiske analize in
certifikat mediatorja). Več kot deset let je delovala v pravnih službah (v pravosodju, v nepremičninski
agenciji, pri upravniku, v nevladni organizaciji). Sledila je preusmeritev v socialno varstvo in delo na
področju družine, v okviru centra za socialno delo. Trenutno deluje v okviru MiraMare, svetovalnice
za psihosocialna, pravna vprašanja in mediacijo.

V okviru Gerontološkega društva Slovenije nudi telefonsko svetovanje s področja socialnega varstva,
prava in psihosocialnega svetovanja. Brezplačno svetovanje poteka vsako sredo, od 8. do 9. ure na
društveni telefonski številki 064 279 221
.