Povečevanje deleža starejšega prebivalstva je trend, ki je bolj ali manj prisoten v vseh razvitih državah in predstavlja družbi velik izziv. Pandemija Covid-19 je zaradi ukrepov pospešila uporabo e-storitev. Največ težav pri uporabi tehnologije so imeli ravno starejši ljudje. Za lažjo uporabo e-storitev je potrebno zagotoviti prilagojen način uporabe storitev. Tako je bil v Sloveniji vzpostavljen projekt E-učenje in e-izobraževanje seniorjev, katerega namen je, da sodelujoči (patronažne službe, izobraževalni zavodi, knjižnice in socialni centri) pomagajo starejšim ljudem pri uporabi interneta in plačevanja položnic na daljavo.

Vabimo vas k prebiranju članka Zagotavljanje e-(bančnih) storitev za seniorje, ki je bil objavljen v majski številki Bančnega vestnika.