Priložnost za prostovoljce

Prostovoljsko delo: Telefonsko svetovanje starejšim glede na strokovno področje Delo poteka v sklopu svetovalne pisarne Gerontološkega društva Slovenije, kjer starejšim nudimo odgovore na vprašanja glede uveljavljanja njihovih pravic, dostopa do zdravstvene obravnave itd. Starejšim in njihovim družinskim članom nudimo splošne informacije o temah, ki jih zanimajo – npr. kako urediti dodatek za pomoč in postrežbo, … Continued