Gerontološko društvo Slovenije v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana že drugo leto organizira znanstveni posvet na področju biologije staranja. V letu 2023 bo vsebina posveta osredotočena na biološke ure, to je orodja, ki se razvijajo na osnovi velike količine bioloških podatkov (biooznačevalcev) s pomočjo metod umetne inteligence in izkazujejo velik potencial za uporabo v medicini, farmaciji in za osebno rabo kot pripomoček za zdravo staranje. Biološke ure, razvite na sodobnih tehnologijah, dobro prikazujejo potek staranja, napovedujejo pričakovano življenjsko dobo ter tveganja za pojavnost bolezni povezanih s staranjem in so tako dobro orodje za identifikacijo, testiranje in izvajanje ukrepov za ciljne intervencije na procese staranja.

Znanstveni posvet bo omogočil srečanje vrhunskih strokovnjakov, ki bodo predstavili koncepte zdravega staranja oz. vitalne dolgoživosti, uveljavljene metode merjenja in ocenjevanja procesov staranja ter biološke ure – merjenje in ocenjevanje procesov staranja s pomočjo biooznačevalcev. Tako bo omogočena vzpostavitev dialoga med Mestno občino Ljubljana in domačimi strokovnjaki s tega področja in s tem krepitev kritične mase ter možnost za znanstveno podkrepljene smernice za obogatitev programov Mestne občine Ljubljana v smeri starosti prijaznih mest na področju različnih dejavnosti za starejše.

Znanstveni posvet Biološke ure – priložnosti za zdravo staranje v Mestni občini Ljubljana bo potekal v četrtek, 21. septembra 2023, od 12.30 do 19.00 v Veliki sejni dvorani Mestne hiše Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana.

Zaradi omejenega števila mest so prijave obvezne. Vljudno vas prosimo, da nam svojo prijavo pošljete najkasneje do 15. septembra 2023 na elektronski naslov info@gds.si.

Na željo posameznika bomo po posvetu izdajali tudi potrdila o udeležbi na znanstvenem posvetu.